Každý účastník diskusie nesie za svoj príspevok plnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá za ich obsah. V záujme udržania vecnosti a slušnosti si vyhradzujeme právo upraviť, prípadne odstrániť nevhodné príspevky.