Dobrá práca Peťo. Teraz bude diskusia len pre nás.
Ján Ch., 18. feb. 2016 15:45:45