Čaute dočasne sa nedajú pridávať fotky z akcii problém sa rieši.
Fosi, 7. sep. 2016 07:56:51