Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o nami pripravovaných akciách v najbližšom období.
V prípade záujmu je najvhodnejšie skontaktovať sa priamo s organizátorom akcie.

Okruh Cadecka

túra na bežkách
     
nedeľa, 23. jan. 2022

viac o akcii»