Zaujala ma činnosť klubu. Ako sa môžem stať členom?
Stačí si stiahnuť prihlášku (v časti: o nás – ako sa stať členom), vyplniť ju a doručiť niektorému z členov. Po dobrovoľnom zaregistrovaní riadny člen automaticky získava platný Členský preukaz Klubu slovenských turistov (KST). Držiteľ tohto preukazu úplne vyplneného a potvrdeného s nalepenou známkou na príslušný rok (hodnota členskej známky je 120,- Sk) má práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov KST, vrátane využívania zliav a výhod.
(Ročný členský príspevok je 200Sk, resp. 100Sk pre študentov.)