26. november 2005
Prejdená vzdialenosť: 10km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie

  
 Hodnotenie sezóny 
 Hodnotenie sezóny 
 Ocenenie najlepších 
 Ocenenie najlepších 
 Ocenenie najlepších 
 Ocenenie najlepších 
 Ocenenie najlepších 
 Ocenenie najlepších 
  
 Pozeranie videa 
 Tombola 
 Tombola 
 Tombola 
 Tombola