6. január 2006
Prejdená vzdialenosť: 9km
Prekonané prevýšenie: 300m