19. február 2006
Prejdená vzdialenosť: 16km
Prekonané prevýšenie: 300m

Fotografie z akcie

 Girová 
 Girová 
 Občerstvenie