26. február 2006
Prejdená vzdialenosť: 22km
Prekonané prevýšenie: 300m