19. marec 2006
Prejdená vzdialenosť: 22km
Prekonané prevýšenie: 600m