1. máj 2006
Prejdená vzdialenosť: 8km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie