27. máj 2006
Prejdená vzdialenosť: 31km
Prekonané prevýšenie: 2000m

Fotografie z akcie