21. október 2006
Prejdená vzdialenosť: 39km
Prekonané prevýšenie: 1200m

Fotografie z akcie