9. marec 2007
Prejdená vzdialenosť: 0km
Prekonané prevýšenie: 0m