1. máj 2007
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 150m

Fotografie z akcie

 Smer Trojmedzie 
 Po novom chodníku 
 Slovenská skupina 
 Stavanie mája 
 A už stojí 
 Panuje dobrá nálada 
 Čierňanská Ozvena v mužskom vydaní 
 Predstavitelia susedných obcí (SK,CZ,PL,) 
 Spoločné foto