13. máj 2007
Prejdená vzdialenosť: 24km
Prekonané prevýšenie: 600m

Fotografie z akcie