14. júl 2007
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 150m

Fotografie z akcie

 Nová tabuľa 
 Slovenská strana 
 Lavička medzi Sl. a Poľskom 
 Poľská strana 
 Panuje dobrá nálada 
 Slávnostný príchod 
 Príhovory(Starosta obce Čierne) 
 Prestrihnutie pásky 
 Vítanie chlebom a soľou 
 Turisti 
 Ozvena(muži) 
 Ozvena(ženy)