3. august 2007
Prejdená vzdialenosť: 0km
Prekonané prevýšenie: 0m

Fotografie z akcie

 naša malá skupinka 
 Malé občerstvenie 
 Amfiteáter 
 Program 
 Ohňostroj 
 Posedenie pred stanom 
 A ideme na to