4. november 2007
Prejdená vzdialenosť: 17km
Prekonané prevýšenie: 450m