3. december 2006
Prejdená vzdialenosť: 14km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie