25. december 2006
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 450m