18. február 2007
Prejdená vzdialenosť: 10km
Prekonané prevýšenie: 100m