9. december 2007
Prejdená vzdialenosť: 16km
Prekonané prevýšenie: 500m

Fotografie z akcie