6. január 2008
Prejdená vzdialenosť: 23km
Prekonané prevýšenie: 400m

Fotografie z akcie

 Zmena trasy 
 Idem po rieke 
 Pri Čadečke 
 Pod Kikulou 
 Kaplnka Ochodzita 
 Zapasieky 
 Karčma Ochodzita 
 Dnešny cieľ 
 Karčma Ochodzita 
 Cesta späť 
 Hotel Jano