2. február 2008
Prejdená vzdialenosť: 15km
Prekonané prevýšenie: 350m