17. február 2008
Prejdená vzdialenosť: 40km
Prekonané prevýšenie: 700m

Fotografie z akcie