1. marec 2008
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 400m