30. marec 2008
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 1000m

Fotografie z akcie