1. máj 2008
Prejdená vzdialenosť: 5km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie