5. máj 2008
Prejdená vzdialenosť: 28km
Prekonané prevýšenie: 900m

Fotografie z akcie