11. máj 2008
Prejdená vzdialenosť: 17km
Prekonané prevýšenie: 900m

Fotografie z akcie