18. máj 2008
Prejdená vzdialenosť: 26km
Prekonané prevýšenie: 800m