31. august 2008
Prejdená vzdialenosť: 187km
Prekonané prevýšenie: 2300m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 got. kostol Tvrdošín 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ešte úsmev na tvári 
 Oprava reťaze 
 Petrov zjazd 
 Obed v Bobrovci 
 kopia 
  

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.