31. august 2008
Prejdená vzdialenosť: 18km
Prekonané prevýšenie: 1300m

Fotografie z akcie

 nechod tam 
 co dodat 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 gelo