7. september 2008
Prejdená vzdialenosť: 26km
Prekonané prevýšenie: 800m

Fotografie z akcie