14. september 2008
Prejdená vzdialenosť: 3km
Prekonané prevýšenie: 0m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.