17. máj 2009
Prejdená vzdialenosť: 24km
Prekonané prevýšenie: 400m