19. september 2009
Prejdená vzdialenosť: 10km
Prekonané prevýšenie: 200m

Fotografie z akcie

 Čierne 
 Vladko vysvetľuje ako vznikli Valy 
 Trojmedzie 
 Stále niečo nové 
  
 A už sa odovzdávaju odznaky MTO 
 Bolo veselo... 
 ...a k tomu nam hrala aj hudba