27. december 2009
Prejdená vzdialenosť: 0km
Prekonané prevýšenie: 0m

Fotografie z akcie

 priprava občertvenia 
 ,,krátky príhovor,, 
 diskusia 
 diskusia