31. december 2009
Prejdená vzdialenosť: 6km
Prekonané prevýšenie: 100m

Fotografie z akcie

 Na štarte 
 Trojmedzie 
 Slovenský kameň 
 Ale nás je... 
 Medzinárodná debata 
 p.J.Gelačak priprava ohňa 
 Prípitok 
 Kusok ohnostroja 
 Prihovor starostov 
  
  
  
 Príprava pred 
 príprava pred 
 príprava počas 
 príprava počas 
 posedenie s občerstvením 
 hudba-spev-zábava 
 dáko sa nám tam nepomestili 
 p.S.Mojak príprava ohňa 
 zima-nehori. 
 polska rodinka 
 p.M.Mojak príprava ohňa.-p.A.Mojak spev 
 Otec príprava ohňa,osvetlenia 
 Príhovor s diplomom 
 konečne horí. 
 

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.