28. február 2010
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 350m

Nášmu oddielu sa opäť podarilo zorganizovať veľmi úspešnú akciu, popri ktorej sme privítali turistov zo širokého okolia. To nás povzbudzuje k tomu, že naša práca sa uberá správnym smerom.

viac o akcii

Fotografie z akcie

 Zapisovateľ u Fľora 
 Najviac turistov vyrazilo od Fľora 
 Blížime sa k Hrčave 
 Cesty boli schodné 
 Čierne, Vyšný koniec 
 Vladko, to je naša nová členka oddielu 
 Poľsko po pravoboku 
 Ochodzita 
 Radostné zvítanie po roku 
 Herečky, zľava Pavla, Majka a Lenka 
 Pohľad z vrcholu Gírovej 
 Výhľady až do Malej Fatry 
 Nemáte niečo pod zub turisti 
 Predseda privítal všetkých účastníkov pekným slovom 
 A teraz pozýva na ďalšie akcie klubu AHA 
 Tak sme še zaše stretli 
 Jedna z najmladších účastníčok 
 Dano, bez tebe si to nevieme už ani predstaviť 
 Naša najmladšia turistka 
 Turzovská partia 
 Relax na Studeničnom 
 Zostup do doliny 
 Hlavná paka akcie 
 Spoločná 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Táto akcia obsahuje aj ďalšie fotografie.
Tie sú dostupné až po prihlásení.