8. október 2010
Prejdená vzdialenosť: 35km
Prekonané prevýšenie: 2140m

Fotografie z akcie