6. november 2010
Prejdená vzdialenosť: 110km
Prekonané prevýšenie: 1700m

JAVORNÍKY

viac o akcii

Fotografie z akcie

 Makov 
  
  
  
 Stratenec 
 Portáš