10. september 2010
Prejdená vzdialenosť: 23km
Prekonané prevýšenie: 550m