5. december 2010
Prejdená vzdialenosť: 19km
Prekonané prevýšenie: 350m

Fotografie z akcie

 Štart u Fľora 
 Medzistanica pod Hrčavou 
  
  
 Na Komorovskom... 
 Už zapadá 
  
  
  
  
  
  
  
 Michael Jackson - live 
 Karaoke... 
 nedelné ráno