11. december 2010
Prejdená vzdialenosť: 13km
Prekonané prevýšenie: 300m