19. december 2010
Prejdená vzdialenosť: 23km
Prekonané prevýšenie: 400m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
 karczma Ochodzita