1. január 2011
Prejdená vzdialenosť: 12km
Prekonané prevýšenie: 530m

Väčšina z nás bola počas Silvestrovskej noci veľmi aktívna a tak ranné vstávanie na Nový rok chce človeka s pevnou vôľou. Zatiaľ čo sa mnohí ešte len prevracali v posteli na druhý bok od Froľa už vyrážal plne naložený WW Transporter s čulými turistami, ktorí sa tešili na netradičnú Novoročnú akciu rakovských turistov.

Zatiaľ čo väčšina obyvateľov odpočívala po náročnej silvestrovskej noci v Rakovej vládol čulý ruch. Turisti z Polomu Raková spoločne so samosprávou obce sa zodpovedne pripravovali na úspešné zvládnutie 18. ročníka medzinárodného výstupu na Veľký Polom, ktorý sa už tradične koná na Nový rok. Akcia vznikla spontánne na počesť vzniku Slovenskej republiky, ako klubová akcia. Postupom času sa stála čoraz známejšou a posledné roky aj s medzinárodnou spoluprácou s družobnými obcami a turistami z Moravy a Poľska. Tento rok bol ozvláštnený návštevou filmového štábu Jozefa Ondzíka z VŠMU Bratislava, ktorí hľadali filmový materiál k svojej práci o vzniku slovenskej štátnosti. Určite boli v tento deň spokojní a domov si odnášali množstvo zážitkov, rozhovorov aj filmových záberov. Viacerí účastníci akcie im s ochotou odpovedali na zvedavé otázky ohľadom vzniku pochodu, či informovali o zaujímavostiach nachádzajúcich sa v blízkom okolí. Po tom čo spoločne poďakovali Pánu Bohu v miestnom kostolíku za šťastné návraty z turistických akcií a úspešný uplynulý rok, sa pobrali na štart pochodu, ktorý bol tak ako po minulé roky od nákupného strediska. Tu už bol pripravený tradičný expresný odvoz na Korcháň, aby mohli nastúpiť na vynovenú modrú turistickú značku, ktorá informuje turistov, že na vrchol ich čaká dvojhodinová túra s možnosťou navštívenia vynovenej Kamennej chaty. Samozrejme cesta v tento deň trvala dlhšie, veď po ceste ich čakal zaujímavý, netradičný skalný útvar nazývaný Medvedia skala. Tu sa nepristaviť a bližšie nepreskúmať toto malebné zákutie, by bolo nezlučiteľné so zdravou zvedavosťou každého turistu. Bola tu zároveň možnosť posilniť sa rôznymi domácimi špecialitami, ktoré kolovali z ruky do ruky a dokázali vykúzliť na tvárach rôzne veselé grimasy v závislosti od percentného množstva. Pokračovanie k vrcholu bolo už rezkejšie a postupne sa pripájali pod Polomom ďalší pešiaci, ale aj bežkári, ktorí prišli od Bieleho Kríža. Po príchode na vrchol už predseda rakovských turistov vítal prítomných veľkou vatrou, okolo ktorej boli v momente obsadené všetky miesta. Pre viacerých vychladnutých turistov tu bolo chladnejšie a tak sa pristúpilo k slávnostnému prípitku a príhovoru, ktorý za usporiadateľov predniesol Ferko Broš. Jeho príhovor sa stretol s veľkým ohlasom, pretože hovoril všetkým z hĺbky duše. Veď jeho slová o stálom zbližovaní, ešte tuhšom priateľstve a láske medzi občanmi susedných štátov sú celoročne viditeľné organizovaním množstvom spoločných akcií. Aj v tento deň si vzájomne vinšovali a podávali pravice slovenskí, českí aj poľskí turisti a na Veľkom Polome vládla pravá, nenútená, priateľská atmosféra. Pozdravné slová predniesol za českých turistov Vlastimil Mokroš, nestor českej turistiky a potom sa mohli začať spievať hymny troch štátov, slovenskej, českej a poľskej. Potom boli všetci organizátormi pozvaní na občerstvenie do chaty Dolina na Korcháni. Na všetkých tu čakalo občerstvenie v podobe horúceho čaju a tradičného novoročného boršču, ktorý nestratil na svojej povestnej kvalite. Všetci sa rozišli do svojich domovov nasýtení, ale hlavne plní dojmov z tohto srdečného podujatia priateľov hôr a turistiky. Takmer všetci s približne dvesto účastníkov dostali na pamiatku účastnícky list s domácim medovníkom a prisľúbili opäť prísť na túto vydarenú akciu aj o rok. Účastník pochodu Ján Chromík, Turzovka

skryť podrobnosti

Fotografie z akcie

 Rakovský pacifik 
 Náš Janko na začiatku trasy 
 Prví lyžiari 
 Medvedia skala 
 u Medvedej skaly 
 Klubový fotograf s oddielovými priateľmi 
 Mirek, pridaj do kroku 
 Aj Jaroslav stihol spoj 
 Nakoniec sa pod Veľkým Polomom stretli všetci Aháci 
 Oddychovka 
 Tak chlapi, už viete prečo nás to stále ťahá na turistiku 
 Ale bola to šlapačka 
 Máme všetci veľkú radosť, že turistická reťaz sa nepretrhla 
 Vrcholová 
 Radostné zvítanie 
 A spievame poľskú hymnu 
 Zimná rozprávka na Polome 
  
 Zjazd do Mostov 
 Výstup na Grúň 
 Girová 
 Ešte svieti zo Silvestra.