6. marec 2011
Prejdená vzdialenosť: 3km
Prekonané prevýšenie: 100m

Podarila sa dobrá vec. Osadili sme 9 vtáčich budiek.

viac o akcii

Fotografie z akcie

 Pri kolotoči začíname 
 Prvá budka 
 Príprava 
 Pokračujeme v osádzaní 
 Okolie Zimnej Vody 
 Kde sú dvere? 
  
 Posledná búdka 
 Zahniezdené. 
 ,,na smetisku,, 
 Výroba Jozef Stenchlák