24. apríl 2011
Prejdená vzdialenosť: 3km
Prekonané prevýšenie: 50m

Fotografie z akcie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 opt sa to začína kaziť 
 dážď nás pod hrebeňom zastihol v celej kráse 
 Tri kopce 
 blato blato blato 
 náznaky zlepšenia 
 už je fajne